KVALITA OŠETRENIA

Na našich pacientov sa pozeráme ako sami na seba. Ošetrujeme ich tak, ako by sme chceli byť ošetrení aj my. 

Uznávame koncept: “ Vlastný zub je najlepší implantát.“

Je mimoriadne dôležité zachrániť každý proteticky využiteľný zub.

Spolupracujeme s uznávanými diplomovanými zubnými technikmi na Slovensku, ktorých doménou pre precíznosť a cit pre estetiku.

Snažíme sa svoju prácu vykonávať čo najkvalitnejšie. Pristupujeme ku každému pacientovi individuálne a zohladňujeme jeho potreby.

Vysvetľujeme všetky kroky ošetrenia. U nás je pacient vždy informovaný.

Z protetického hľadiska sa usilujeme zachrániť za každú cenu každý v budúcnosti využiteľný pilierový zub. Neextrahujeme zuby len preto lebo bolia.

Z hľadiska konzervačnej stomatológie sa zameriavame hlavne na anatomické dostavby zubov – dbáme na anatomické body kontaktu v medzizubnom priestore  a vždy sa spätne pozrieme na výsledok našej práce – kontrolujeme kvalitu našich výplní.

U každého pacienta je iný tzv. biologický faktor – každý z nás má inú kazivosť chrupu (baktérie Streptococcus mutans a pod.), každý z nás inak pristupuje o osobnej orálne hygiene, mnohí z pacientov trpia bruxizmom (škrípanie zubami napr. v napätých situáciách) takže životnosť zubných výplní je každého pacienta rôzna.