V živote sú len dva dôležité medzníky – prvý keď sa narodíte a ten druhý keď zistíte prečo.

Mark Twain