Cenník

Cenník 2017-01-02T21:10:17+00:00

Žiadame našich pacientov, aby si cenník poskytovaných služieb ešte pred ošetrením prečítali. Jeho rovnopis sa nachádza aj v čakárni (na verejne dostupnom mieste).

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať e-mailom info@dentalklinik.sk.
Cenník (.doc)

U nás ceny nie sú tajné...