Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Union zdravotná poisťovňa a.s.

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Zdravotné poisťovne Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa limitujú lekárov zmluvne dohodnutým objemom výkonov. V prípade že uvedený objem v kalendárnom mesiaci prekročíme, budeme nútení poskytovať poistencom uvedených zdravotných poisťovní iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť.