Hygienický nadštandard – všetky nástroje prichádzajúce do styku s pacientom sú mechanicko-chemicky dekontaminované, následne autoklávované v autokláve Domina Plus B a balené do sterilných obalových fólií s označeným dátumom expirácie.

Po každom ošetrení pacienta prebieha na našom pracovisku kompletná dekontaminácia pracovného prostredia. Každý ďalší pacient si sadá do čistého a sterilného kresla a je ošetrovaný sterilnými vrtákmi, sterilnými vŕtačkami. Na ich sterilizáciu nám slúži špeciálna autokláv DAC Universal.  Nie je preto možné ošetrovať pacientov „ako na bežiacom páse“. Ak medzi odchádzajúcim pacientom a prichádzajúcim je časový prestoj, určite nie je spôsobený „kávičkovaním“.

Na našom pracovisku je zavedený prísny systém mechanicko-chemickej dekontaminácie, pristupujeme ku každému pacientovi zodpovedne, používame jednorázové ochranné pomôcky a všetky inštrumenty, ktoré prichádzajú do kontaktu s pacientom sú balené do sterilných jednorázových obalových fólií.

Sme hrdí, že na celú existenciu našej ambulancie sme nikdy nepoľavili v dekonaminácii a sterilizácii pracovných nástrojov. Stojí nás to množstvo každodenného úsilia, ale výsledkom je bezpečné pracovné prostredie pre všetkých.

 

Autokláv Domina Plus