main_sigmaquick

V roku 2010 sme boli jednou z prvých zubných ambulancií, ktorá začala pracovať s najlepším fotokompozitným materiálom na svete podľa Dental Advisor. Nanofotokompozit Estelite Sigma Quick získal aj v roku 2013 prestížne ocenenie “ Top Composite Universal“.