Už pred piatimi rokmi keď sme otvárali našu prax, sme sa zamerali okrem iného na absolútne najvyšší hygienický štandard.

V našej ambulancii disponujeme okrem autoklávu Domina Plus aj s moderným autoklávom DAC Universal. Vyvinutý je na rýchlu sterilizáciu pracovných nástrojov – násadcov a turbínok. V 12 minutovom pracovnom cykle dokáže vysterilizovať 6 nástrojov.

 

Všetky inštrumenty prichádzajúce do styku s pacientom sú u nás nielen 2x dezinfikované ale sterilné a to aj   vrátane všetkých turbínok a násadcov („vŕtačiek“)!

Bezpečnosť  pre pacienta a pre personál sú u našej praxi absolútnou prioritou.