Vážení pacienti,

v minulosti sme objednávali pacientov bez obmedzenia  na termíny vzdialené niekedy aj 8-9 mesiacov.  Tento model sa nám bohužiaľ neosvedčil, nakoľko mnohí pacienti na svoj (pomerne vzdialený) termín zabudli.

Zaviedli sme nový spôsob objednávania: objednávame pacientov maximálne na jeden mesiac dopredu – t.j. napríklad vo februári objednávame pacientov na marec, na neskôr nie.

V platnosti zostáva tzv. hodina pre neobjednaných pacientov s akútnou/chronickou bolesťou, ktorá je vždy na začiatku našej pracovnej doby. Pacienti s bolesťou sa neobjednávajú, nakoľko budú ošetrení cez uvedenú hodinu pre neobjednaných pacientov.

Veríme, že uvedené zmeny prispejú k zvýšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii.

Pre našich pacientov poskytujeme bezplatne službu SMS Pripomienka. Vzhľadom na hektický spôsob života mnohých z nás sme sa rozhodli  formou SMS pripomínať našim pacientom ich najbližší termín ošetrenia.SMS sú zasielané automaticky v pracovnej dobe.