Z dôvodu neserióznosti niektorých pacientov, ktorí si bezdôvodne neprevzali zhotovené protetické práce, sme nútení zmeniť schému financovania protetického ošetrenia. Doteraz pacienti platili za zhotovenie protetických prác až po ich zhotovení a odovzdaní. Dnešným dňom – t.j. dňom 8.3.2016 budú pacienti platiť na začiatku protetickej sanácie 80% z ceny protetickej práce formou zálohy.

Dňom 8.3.2016 upravujeme zmluvný vzťah do písomnej formy – tzv. zmluvy o dielo s presne definovanými povinnosťami, právami a následne aj sankciami.