Za 10 rokov našej existencie sme sa poctivou prácou, učením sa od najlepších postupne po krokoch vypracovali na jedno z mála špičkových stomatologických pracovísk. Sami medzi sebou sa s hŕstkou kolegov nazývame “ zubárski desaťbojári“ nakoľko „bojujeme“ v desiatich disciplínach – čiže venujeme sa takmer všetkému čo súvisí so zubami:

1. Preventívna stomatológia

2. Konzervačná stomatológia

3. Protetická stomatológia

4. Chirurgická stomatológia

5. Dentoalveolárna chirurgia

6. Pedostomatológia

7. Implantológia

8. Cerec – CAD/CAM technológie

9. Mikroskopická stomatológia

10. Mikroskopická endodoncia

 

Na začiatku sme počúvali krátke, niekedy jednoslovné vety: “ Nedá sa. „, “ Zváž si to .“  , potom krátke otázky: “ Pre koho? „, “ Načo? “ , “ V Šuranoch? „.

Nebola to jednoduchá cesta, nebolo jednoduché vytvoriť kvalitný tím ľudí. Niektorí prišli, odišli, museli odísť a prišli ďalší. V dnešnej zostave tak ako nás denno-denne stretávate, sme silný tím a posúvame hranicu dobrej zubnej ambulancie ďalej. Každodenne sa každý z nás snaží vydať zo seba maximum a na druhý deň ešte viac.

Dnes nám dôverujú tisícky pacientov.  Niektorí odišli a je to fajn. Ľahšie sa nám všetkým dýcha. No tí, čo zostali dostávajú od nás maximum.

 

Robíte aj vy svoju prácu tak ako my?