Vážení pacienti,
 
naša zubná ambulancia funguje v štandardnom režime s niekoľkými zmenami:
 
-ordinujeme denne od 8:00-15:00 a ošetrujeme pacientov v štandardnom režime s výnimkou dentálnej hygieny, ktorú momentálne z epidemiologického hľadiska nevykonávame.
-každý pacient pred návštevou našej ambulancie telefonicky kontaktuje našu infolinku 0949167 17 v čase od 7:30 – 15:00 v pracovné dni.
– pacient telefonicky získa informáciu o možnosti ošetrenia hlavne o čase a dátume a zodpovie na krátky anamnestický dotazník.
– do budovy je pacientovi umožnený vstup len v maske a v čakárni sa môže zdržiavať len jeden pacient.
– pacienti s bolesťou tiež kontaktujú najskôr našu infolinku na tel. : 0949 169 170, kde im bude po ponúknutý konkrétny čas ošetrenia. 
– naše pracovisko upravilo už aj tak doteraz prísne epidemiologicko-technické opatrenia: tak ako doteraz prichádza každý pacient do styku so sterilnými nástrojmi vstupuje do priestoru ktorý je po každom pacientovi dôkladne dekontaminovaný.
– personál nosí respirátor, sterilné rukavice, operačnú čiapku a počas ošetrenia ochranný štít.
– pacientovi po vstupe do priestorov ambulancie bude poskytnutá dezinfekcia rúk, podrážok obuvi, vyplní a podpíše anamnestický dotazník a bude mu zmeraná telesná teplota. 
– doporučujeme pacientom merať si telesnú teplotu doma, v prípade zistenia zvýšenej telesnej teploty nad 37,3 st. Celzia aj po opakovanom meraní takýto pacient nebude ošetrený na našom pracovisku a bude preobjednaný.
– pacienti s akýmkoľvek respiračným ochorením – nádcha, kašeľ, zvýšená teplota, pacient v karanténe, pacient s pozitívnou cestovateľskou anamnézou nebude u nás ošetrený, nebude mu umožnený vstup do budovy. Pacienti podozriví z ochorenia COVID-19 budú telefonicky navigovaní na vyššie pracoviská ktoré sú oprávnené ošetrovať pacientov s ochorením COVID 19. Preto je dôležité aby pacient skôr než sa rozhodne ísť na stomatologické ošetrenie kontaktoval našu infolinku na tel.: 0949 169 170.
– v súčasnosti najbližšie pracovisko pre pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a aj potvrdených je kontajnerová zubná ambulancia umiestnená pred vstupom do nemocnice v Trnave.
– v Nitrianskom kraji doposiaľ takáto ambulancia nie je. Dôvody prečo je to tak, nekomentujeme.
 
Tím Dental Klinik s.r.o.