Testovanie širokej verejnosti  – bez objednávania

Nové mobilné odberové miesto – antigénové testovanie COVID-19

Dom kultúry Šurany – Nitriansky Hrádok, Hlavná 32

Dental Klinik s.r.o. otvára dňa 22.01.2021 nové mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 určené pre testovanie širokej verejnosti bez objednávania sa.

Mobilné odberové miesto na antigénové testovanie COVID-19 v Šuranoch je otvorené šesť dní v týždni v čase od 8:00 – 16:00 hod. až do 31.03.2021 a v prípade pretrvávania nepriaznivej pandemickej situácie až do 30.06.2021.

Občanom sprístupníme v nevyhnutnej miere priestory kultúrneho domu za účelom antigénového testovania na ochorenie COVID-19.

Je potrebné:

  • pohybovať sa určeným smerom (jednosmerný pohyb),
  • dodržiavať rozostupy 2m,
  • rešpektovať pokyny personálu,
  • dodržiavať pravidlo R-O-R (Rúško-Odstup-Ruky).

V nevyhnutnej miere zabezpečíme dostupnosť toaliet.

ON-LINE KAMERA – video stream z miesta testovania

V spolupráci s našimi partnermi sme pre občanov pripravili online stream video s súlade s GDPR na ktorom bude orientačne vidieť počet občanov čakajúcich na testovanie. Stream videa bude rastrovaný s nízkou kvalitou obrazu, na ktorom nebude možná identifikácia osôb.

Veríme že video stream prispeje k plynulosti a rýchlosti testovania.

ČAKANIE NA VÝSLEDOK

Čakanie na výsledok bude možný v interiéri s dodržaním rozostupu  1 osoba na 15 m2. Občan ktorý dostane do rúk výsledok testu odchádza zadným východom a nezdržiava sa naďalej v areáli a ani v okolí kultúrneho domu.

 

Občania s preukazom ZŤP, tehotné ženy a zdravotníci v čase výkonu svojho povolania  budú uprednostnení.

Srdečne pozývame všetkých občanov, využite možnosť bezplatne sa otestovať antigénovým testom na COVID-19.

ON-LINE KAMERA