Dentálny diódový laser sme na našom pracovisku začali používať už v roku 2009. Otvorilo nám to obrovské možnosti použitia začínajúc od chirurgických výkonov – ošetrenie zubných abscesov, lokalizáciu zubných implantátov pri zavádzaní vhojovacích valčekov, gingivoplastikách pri získavaní symetrie v zubnej protetike, gingivektómiách pri ošetrení hypertrofickej gingivy až po frenulektómie.

V roku 2023 sme začali pracovať s novým laserom – Sirolaser Blue od spoločnosti Dentsply Sirona. 

Sirolaser Blue je najnovší multifunkčný a multifrekvenčný diódový laser určený pre viac ako 20 indikácií s funkciou tzv. mäkkej laserovej terapie určenej na vysoko špecifickú podporu hojenia rán.