KVALITA OŠETRENIA

Na našich pacientov sa pozeráme ako sami na seba. Ošetrujeme ich tak, ako by sme chceli byť ošetrení aj my. 

 

Uznávame koncept: “ Vlastný zub je najlepší implantát.“

Je mimoriadne dôležité zachrániť každý proteticky využiteľný zub.
 
Sme veľmi smutní z toho, že na Slovensku veľa pacientov prichádza o svoje zuby zbytočne a to buď z dôvodu laxného postoju k sebe samému, alebo hľadaním čo najlacnejšej alternatívy – tzv. bazálnej stomatologickej starostlivosti.
 
K nám prichádzajú pacienti, ktorí majú záujem o svoj chrup. Uvedomujeme si, že naša ambulancia nie je pre každého, pretože nie každý pacient má rovnaké nároky a potreby.
 

Spolupracujeme s uznávanými diplomovanými zubnými technikmi na Slovensku, ktorých doménou pre precíznosť a cit pre estetiku.

Snažíme sa svoju prácu vykonávať čo najkvalitnejšie. Investujeme do nášho vzdelávania. S našimi pacientami komunikujeme otvorene. Náš personál sa k  pacientom sa správa slušne.

Pristupujeme ku každému pacientovi individuálne a zohladňujeme jeho potreby.

Vysvetľujeme všetky kroky ošetrenia. U nás je pacient vždy informovaný.

Z protetického hľadiska sa usilujeme zachrániť za každú cenu každý v budúcnosti využiteľný pilierový zub. Neextrahujeme zuby len preto lebo bolia, alebo že to chce pacient – pretože tu ide vždy o tzv. znalostnú medicínu – ľudský organizmus a ľudské zdravie.

Z hľadiska konzervačnej stomatológie sa zameriavame hlavne na anatomické dostavby zubov – dbáme na anatomické body kontaktu v medzizubnom priestore  a vždy sa spätne pozrieme na výsledok našej práce – kontrolujeme kvalitu našich výplní. Sme schopní si priznať aj svoje chyby a snažíme sa ich okamžite napraviť. 

U každého pacienta je iný tzv. biologický faktor – každý z nás má inú kazivosť chrupu (baktérie Streptococcus mutans a pod.), každý z nás inak pristupuje o osobnej orálne hygiene, mnohí z pacientov trpia bruxizmom (škrípanie zubami napr. v napätých situáciách) takže životnosť zubných výplní je každého pacienta rôzna. Ale ak by sa opravovala výplň zuba nedávno robená u nás, opravíme ju pre pacienta zdarma.