MUDr. FRANTIŠEK HLAVAČKA

stomatológ • dentoalveolárny chirurg • implantológ 

                                                           CEREC CAD/CAM 

 • Február 2009 – po špecializačnej skúške (atestácii) otvárame novú modernú zubnú ambulanciu – komplexné stomatologické pracovisko Dental Klinik s.r.o. Dávame si za cieľ vybudovať dobre vybavené pracovisko, tak aby náš pacient mohol dostať komplexnú vysoko špecializovanú kvalitnú zdravotnú starostlivosť v odbore stomatológia.
  Učasť na väčšine odborných seminárov, kurzov a prednášok na Slovensku a vybraných vzdelávacích podujatiach v zahraničí.

 • Jún 2005 – ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave odbor stomatológia.

 • V roku 2005 – zamestnaný v Starzyk s.r.o. ako zubný lekár v predatestačnej príprave.

 • Roky 2005 – 2009 – aktívna publikačná činnosť v odborných periodikách (Stomateam, Dentální trh, Zubný technik) a prednášková činnosť na rôznych odborných fórach doma i v zahraničí.

 • V roku 2005 ako prví na Slovensku prinášame informácie o vzduchovej abrázii – bezkontaktnej a bezbolestnej metóde preparácie zubných tkanív. Ako prví na Slovensku zavádzame do praxe pružné protézy Flexite a prinášame kolegom nové pohľady na snímateľné protézy. Školíme prvých zubných lekárov a zubných technikov.

 • V roku 2011 – účasť na kongresoch v Indent 2011 v Ostrave, Competence in Esthetics 2011 vo Viedni, odborná stáž v International Center for Dental Education Ivoclar – Vivadent v Schaan, Lichtenštajnsko.

 • Jún 2011 – ako jedni z prvých na Slovensku zavádzame do praxe technológiu Sonicfill – unikátna forma aplikácie fotokompozitných materiálov účinkom sonickej energie. Zároveň v spolupráci so spoločnosťou Kerr rozbiehame v nasledujúcom roku sériu prednášok pre kolegov.

 • Rok 2011 – splnenie požiadaviek pre kontinuálne vzdelávanie zubných lekárov v sledovanom päťročnom cykle.

 • December 2011 – zaradenie do špecializačného štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore dentoalveolárna chirurgia.