Project Description

Pri chirurgických stomatologických zákrokoch používame nadštandardnú intraligamentárnu, infiltračnú a zvodovú anestéziu Ubistesin Forte a Mepivastesin. Máme k dispozícii moderné chirurgické inštrumentárium.

Samozrejmosťou je i slizničná tzv. topická anestézia aplikovaná na sliznice ešte pred vpichom ihly infiltračnej resp. zvodovej anestézie.

Naše pracovisko je zaradené v certifikačnej príprave v odbore dentoalveolárna chirurgia pod patronátom Dr.h.c. prof. MUDr. Andreja Jenču,CSc. na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ v Košiciach.