Project Description

Implantológia – relatívne nový chirurgický odbor sa zaoberá možnosťami fixnej náhrady chýbajúceho zuba resp. zubov prostredníctvom zavedenia titánovej „skrutky“ do kosti. V dnešnej modernej implantológii používame špeciálne titánové fixtúry, ktoré sú počas výroby špeciálne mechanicko-chemicky upravované z dôvody snahy o získanie čo najväčšieho styčného povrchu s kosťou.

Zavedenie implantátu je z pohľadu pacienta relatívne jednoduchý a bezbolestný zákrok realizovaný v lokálnej anestézii. Pacienti hodinu pred zákrokom užijú antibiotikum (preventívne hľadisko), v ambulancii dostanú lokálnu anestéziu.

Zavedenie implantátu trvá cca  30 min.

Jeho vhojovanie trvá cca 3 mesiace. Pokiaľ sa implantuje v tzv. estetickej zóne (predné zuby), pacientovi sa zvykne vyhotoviť zároveň provizórna korunka, ktorá je ale mierne vyradená z artikulácie (pacient na ňu takmer nehryzie). Za cca 3 mesiace sa tzv. vhojovacím valčekom vytvaruje ďasno, ktoré veľmi imituje zdravé ďasno okolo vlastného zuba.

Funkčný implantát sa skladá v podstate z troch častí:

  1. implantát (nazývaný tiež fixtúra) je zanorený v kosti a prekrytý ďasnom,
  2. abutment (protetický pahýľ – časť ktorú je v dutine ústnej vidieť) a
  3. keramická korunka v tvare a farbe zuba.

V  našej ambulancii implantujeme implantáty francúzskeho výrobcu Antogyr a českého výrobcu Kreisler Dental Implants.

Obaja výrobcovia patria k svetovej špičke v oblasti výroby dentálnych implantátov za rozumnú cenu. Anthogyr a Kreisler ponúkajú široké portfólio rozmerov implantátov a široké možnosti angulácie abutmentov. Angulácia je požadovaný sklon abutmentu vzhľadom na okolité zuboradie. Kreisler ponúka možnosti individualizácie – vie vyrobiť komponenty na zákazku podľa našich požiadaviek.

Konečná cena za zavedenie jedného zubného implantátu s abutmentom a kovokeramickou korunkou vrátane lokálnej anestézie, RTG snímkov, odtlačkov pre vyhotovenie kovokeramickej korunky je uvedená v cenníku služieb.

Pacientom, ktorým implantujeme implantáty na našom pracovisku, zaručujeme, že v prípade ich neujatia sa do jedného kalendárneho roka im vrátime plnú sumu ktorú za implantáciu zaplatili.

Väčšina prípadov neujatí sa implantátov sa udeje do jedného kalendárneho roka a preto chceme byť voči pacientom féroví. V prípade nami doporučeného pacienta (pacienta vhodného pre zavedenie implantátov), ktorý bude chodiť po implantácii na pravidelné kontroly – tzv. recally a z nejakého dôvodu mu implantát zlyhá v prvom roku po implantácii, bude mu vrátená plná suma za implantáciu a protetickú prácu vrátane.

Implantológia je pomerne úspešný chirurgický odbor a úspešnosť zavedenia implantátov je cca 90%.

Vyhradzujeme si možnosť výberu pacienta – napr. pre ťažkého fajčiara alebo pre diabetika implantáty nie sú vhodné a taktiež nie sú vhodné pre pacienta, ktorý nedbá o hygienu dutiny ústnej a pod.

Naše pracovisko disponuje platnými certifikátmi – „Certifikovaná pracovná činnosť v odbore dentoalveolárna chirurgia“ a „Certifikovaná pracovná činnosť v odbore Implantológia“.

Veríme, že sme schopní pacientom ponúknuť modernú alternatívu výrazného skvalitnenia orálneho zdravia v prípade náhrady chýbajúcich zubov implantátmi, ktorá povedie k nielen zvýšeniu sebavedomia pacienta, ale zvýšeniu jeho kvality života.