NSK Surgic Pro

Na implantologické a chirurgické operácie používame implantologický unit Surgic Pro japonského výrobcu NSK. Ide o moderný prístroj, nástroje sú chladené roztokom NaCl. Technológiu využívame hlavne v implantológii. Od roku 2012 sme zaimplantovali stovky implantátov s vysoku mierou osteointegrácie. Pacientov prísne selektujeme, nakoľko nie pre každého pacienta je implantologické ošetrenie vhodné. Selekciou vhodných pacientov dosahujeme nadpriemerné výsledky.