Chirurgia

2023-10-07T07:15:27+01:00

Pri chirurgických stomatologických zákrokoch používame nadštandardnú intraligamentárnu, infiltračnú a zvodovú anestéziu.  Máme k dispozícii moderné atraumatické chirurgické inštrumentárium. Samozrejmosťou je i slizničná tzv. topická anestézia aplikovaná na sliznice ešte pred vpichom ihly infiltračnej resp. zvodovej anestézie. Naše pracovisko získalo v rokoch 2012 a 2013  certifikáty v odbore dentoalveolárna chirurgia a dentálna implantológia pod patronátom Dr.h.c. [...]

Go to Top