Kvalita ošetrenia

Snažíme sa svoju prácu vykonávať čo najkvalitnejšie. Vzdelávame sa a posúvame svoje schopnosti a možnosti. Pristupujeme ku každému pacientovi individuálne a zohladňujeme jeho potreby. Vysvetľujeme všetky kroky ošetrenia. U nás je pacient vždy informovaný. Z protetického hľadiska sa usilujeme zachrániť za každú cenu každý v budúcnosti využiteľný pilierový zub. Neextrahujeme zuby len preto lebo bolia. [...]