Na našom pracovisku disponujeme technológiou, ktorá nám umožňuje frézovať rozsiahle zirkónové mostíky.

Čo to prináša pacientom? 

Nie je potrebné pri protetickej sanácii robiť odtlačky. Aj tie najkvalitnejšie odtlačky majú určitú malú formu deformácie, pri klasickom odlievaní odtlačku do sádry vzniká tiež minimálna odchýľka.

 V technológii CEREC zuby neodtláčame, ale skenujeme tzv. intraorálnym skenerom. Sken je digitálny, mimoriadne presný, reprodukovateľný a archivovateľný. 

Skenujeme s pravidelne kalibrovaným CAD/CAM skenerom CEREC OmniCam a vo veľlmi blízkej dobe budeme mať k dispozícii najnovší CAD/CAM skener Cerec Primescan

Aké sú hlavné výhody?

Pacient dostáva do úst bezkovové práce. Na našom pracovisku sme zostali verní kvalite a preto proužívame najkvalitnejšie zirkónové disky vyrobené japonskou  spoločnosťou Kuraray Noritake – produktový rad KATANA.