Calset – zahrievanie fotokompozitov a anestetík

Zahrievanie fotokompozitov predstavuje inovatívnu metódu ako dosiahnuť výrazne lepšiu spracovateľnosť, polymerizáciu a adaptáciu fotokompozitných materiálov do kavity zuba pri konzervačnom ošetrení. Teplo pôsobí termodynamicky, dochádza k zlepšeniu adaptácie fotokompozitného materiálu, ku kvalitnejšej fotopolymerizácii, lepšej leštiteľnosti a trvácnosti výplne. 

Množstvo klinických štúdií a najmä vlastná skúsenosť nás presviedča, že ide o jednu z najinovatívnejších pomôcok moderného zubného lekára.

Prístrojom CalSet je možné zahrievať anestetiká a docieliť výrazne menšiu bolestivosť pri ich aplikácií a vyššiu – šetrnejšiu formu ich difúzie so okolitých tkanív.

Sledujeme najnovšie trendy a sme jedna z prvých zubných ambulancií na Slovensku, ktorá uvedenú metódu používa vo svojej každodennej praxi.

DAC Universal

Už pred 12 rokmi keď sme otvárali našu prax, sme sa zamerali okrem iného na absolútne najvyšší hygienický štandard.

V našej ambulancii disponujeme okrem autoklávu Domina Plus aj s moderným autoklávom DAC Universal. Vyvinutý je na rýchlu sterilizáciu pracovných nástrojov – násadcov a turbínok. V 12 minutovom pracovnom cykle dokáže vysterilizovať 6 nástrojov.

Všetky inštrumenty prichádzajúce do styku s pacientom sú u nás nielen dezinfikované ale sterilné!

Bezpečnosť  pre pacienta a pre personál sú v našej praxi absolútnou prioritou.

Aj čase pandémie sme schopní poskytovať pacientom bezpečné ošetrenie. 

V roku 2020 sme zaviedli nové dezinfekčné postupy: uzavretý germicídny žiarič je v prevádzke non-stop aj cez víkendy, otvorený germicídny žiarič je spustený po odchode každého pacienta z ambulancie. Po každom zákroku je umývaná podlaha, zaviedli sme výplachové protokoly používaním roztoku chlórhexidínu v 0,3% koncentrácii, chladiace médium pri ošetrení obsahuje Dentosept – špeciálny roztok na dezinfekciu chladiacej vody v pracovných nástrojoch. Dekontamináciu sacích systémov sme do roku 2020 robili podľa odporúčaní WHO raz týždenne ale od nástupu pandémie COVID-19 dekontamináciu sacích systémov robíme denne. 

Dokonca sme si dali vyrobiť špeciálne dýchacie celotvárové masky s časticovým filtrom, ktoré samozrejme nenosíme, lebo sa v nich nedá rozprávať:-)

 

DAC

V 12 minútovom sterilizačnom cykle sme schopní vysterilizovať 4 dentálne násadce a 2 turbínky – t.j. kompletné inštrumentárium pre dvoch pacientov.

Počas celej pracovnej doby vieme s rezervou zabezpečiť sterilitu nástrojov u každého pacienta.

U nás pristupujeme k našim pacientom nielen s vydezinfikovanými nástrojmi, ale so sterilnými. Toto je mimoriadne dôležité v časoch pandémie COVID-19.