Project Description

Calset – zahrievanie fotokompozitov a anestetík

Zahrievanie fotokompozitov predstavuje inovatívnu metódu ako dosiahnuť výrazne lepšiu spracovateľnosť, polymerizáciu a adaptáciu fotokompozitných materiálov do kavity zuba pri konzervačnom ošetrení.

Množstvo klinických štúdií a najmä vlastná skúsenosť nás presviedča, že ide o jednu z najinovatívnejších pomôcok moderného zubného lekára.

Prístrojom CalSet je možné zahrievať anestetiká a docieliť výrazne menšiu bolestivosť pri ich aplikácií a vyššiu – šetrnejšiu formu ich difúzie so okolitých tkanív.

Sledujeme najnovšie trendy a sme jedna z prvých zubných ambulancií na Slovensku, ktorá uvedenú metódu používa vo svojej každodennej praxi.

DAC Universal

Už pred piatimi rokmi keď sme otvárali našu prax, sme sa zamerali okrem iného na absolútne najvyšší hygienický štandard.

V našej ambulancii disponujeme okrem autoklávu Domina Plus aj s moderným autoklávom DAC Universal. Vyvinutý je na rýchlu sterilizáciu pracovných nástrojov – násadcov a turbínok. V 12 minutovom pracovnom cykle dokáže vysterilizovať 6 nástrojov.

Všetky inštrumenty prichádzajúce do styku s pacientom sú u nás nielen dezinfikované ale sterilné!

Bezpečnosť  pre pacienta a pre personál sú v našej praxi absolútnou prioritou.

DAC

V 12 minútovom sterilizačnom cykle sme schopní vysterilizovať 4 dentálne násadce a 2 turbínky – t.j. kompletné inštrumentárium pre dvoch pacientov.

Počas celej pracovnej doby vieme s rezervou zabezpečiť sterilitu nástrojov u každého pacienta.

U nás pristupujeme k našim pacientom nielen s vydezinfikovanými nástrojmi, ale so sterilnými. Toto je mimoriadne dôležité v časoch pandémie COVID-19.