MUDr. FRANTIŠEK HLAVAČKA

stomatológ • dentoalveolárny chirurg • implantológ CEREC špecialista

                                                           

 • Presne 9.2.2009 presne na desiaty deň od odchodu od môjho nemenovaného zamestnávateľa sme otvorili novú zubnú ambulanciu na Tyršovej 11 v Šuranoch.

 • V roku 2012 -2016 člen rady Regionálnej komory zubných lekárov v Nitre. V roku 2016 mi nebolo umožnené kandidovať, nakoľko som bol v čase volieb v zahraničí:-)), takže som prenechal túto váženú funkciu iným erudovanejším kolegom:-)

 • Jún 2012 – získanie certifikátu v certifikovanej odbornej činnosti dentoalveolárna chirurgia na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Uvedený certifikát nás ako jednu z mála ambulancií oprávňuje vykonávať chirurgické výkony v dutine ústnej. Doposiaľ sme našich pacientov odosielali na vyššie pracoviská – FNSP Nitra. Výkony, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu vieme realizovať aj na našom pracovisku.

 • V roku 2013 absolvujeme komplexné nadstavbové vzdelávanie v odbore dentálna implantológia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach garantované profesorom MUDr. Andrejom Jenčom , úspešne absolvujeme skúšku a získavame nový certifikát ktorý nás oprávňuje túto činnosť legálne vykonávať. Absolvujeme tiež päť stáží top svetového implantológa – prof. MUDr. Antonína Šimunka v Hradci Králové, implatologické kongresy vo Florencii, Viedni, českých Doksoch, stáž u MUDr. Rudolfa Jakla v Plzni, niekoľko stáži na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

 • V roku 2018 zavádzame ako prví v Šuranoch technológiu CEREC. Ide o najmodernejšiu CAD/CAM technológiu umožňujúcu vyrobiť celokeramickú zubnú korunku alebo mostík bez odtláčania – skenovaním s CEREC Omnicam, digitálnym dizajnovaním, frézovaním štvorosou štvormotorovou frézou. Do 24 hodín vyrobíme celokeramickú korunku alebo mostík. Sme schopní vyrábať zirkónové korunky a mostíky, nakoľko disponujeme s najvyššou konfiguráciou tejto technológie.

  Technológia Cerec je niekoľko násobne presnejšia a oveľa rýchlejšia ako štandardný postup – odtláčanie, zubná technika a čakanie na vyhotovenie protetickej práce.

 • V roku 2019 po menších personálnych zmenách sme dospeli k úprave našich ordinačných hodín a prestali sme pracovať do večera.

   

 • Február 2009 – po špecializačnej skúške (atestácii) otvárame novú modernú zubnú ambulanciu – komplexné stomatologické pracovisko Dental Klinik s.r.o. Dávame si za cieľ vybudovať dobre vybavené pracovisko, tak aby náš pacient mohol dostať komplexnú vysoko špecializovanú kvalitnú zdravotnú starostlivosť v odbore stomatológia.
  Učasť na väčšine odborných seminárov, kurzov a prednášok na Slovensku a vybraných vzdelávacích podujatiach v zahraničí.

 • Jún 2005 – ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave odbor stomatológia.

 • V roku 2005 – zamestnaný v Starzyk s.r.o. ako zubný lekár v predatestačnej príprave.

 • Roky 2005 – 2009 – aktívna publikačná činnosť v odborných periodikách (Stomateam, Dentální trh, Zubný technik) a prednášková činnosť na rôznych odborných fórach doma i v zahraničí.

 • V roku 2005 ako prví na Slovensku prinášame informácie o vzduchovej abrázii – bezkontaktnej a bezbolestnej metóde preparácie zubných tkanív. Ako prví na Slovensku zavádzame do praxe pružné protézy Flexite a prinášame kolegom nové pohľady na snímateľné protézy. Školíme prvých zubných lekárov a zubných technikov.

 • V roku 2011 – účasť na kongresoch v Indent 2011 v Ostrave, Competence in Esthetics 2011 vo Viedni, odborná stáž v International Center for Dental Education Ivoclar – Vivadent v Schaan, Lichtenštajnsko.

 • Jún 2011 – ako jedni z prvých na Slovensku zavádzame do praxe technológiu Sonicfill – unikátna forma aplikácie fotokompozitných materiálov účinkom sonickej energie. Zároveň v spolupráci so spoločnosťou Kerr rozbiehame v nasledujúcom roku sériu prednášok pre kolegov.

 • Rok 2011 – splnenie požiadaviek pre kontinuálne vzdelávanie zubných lekárov v sledovanom päťročnom cykle.

 • December 2011 – zaradenie do špecializačného štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore dentoalveolárna chirurgia.