Zaplnenie koreňových kanálikov zuba použitím tzv. horúcej gutaperče spôsobom tzv. continous way so sealerom na báze kalcium hydroxidu sa považuje na svete za najlepší spôsob hermetického uzáveru koreňového systému zuba.

U nás od roku 2012 sme uvedeným spôsobom zachránili tisícky zubov.