Zaplnenie koreňových kanálikov zuba použitím tzv. horúcej gutaperče spôsobom tzv. continous way so sealerom na báze kalcium hydroxidu sa považuje na svete za najlepší spôsob hermetického uzáveru koreňového systému zuba.

U nás od roku 2012 sme uvedeným spôsobom zachránili tisícky zubov. Technológiu “ continues waves“ sme do našej ambulancie zaviedli ako prví v SR ešte niekoľko mesiacom pred spustením oficiálneho predaja, nakoľko sme v tom čase boli „opinion leader“ pracovisko spoločnosti Kerr Dental USA a boli sme súčasťou klinických tímov ktoré mnohé technológie mali k dispozícii skôr ako sa oficiálne dostali do Európy.