Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Union zdravotná poisťovňa a.s.

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Do roku 2009 doteraz sme partnerom všetkých slovenských zdravotných poisťovní