V živote sú len dva dôležité medzníky – prvý keď sa narodíte a ten druhý keď zistíte prečo.

Mark Twain

 

Od roku 1999 štúdium na LF UK Bratislava, v roku 2005 ukončenie štúdia, v roku 2008 špecializácia v odbore stomatológia, 2012 certifikovovaná pracovná činnosť – dentoalveolárna chirurgia, 2013 certifikovaná činnosť v odbore implantológia, 2018 CEREC CAD/CAM technológie, 2021 projekt nových priestorov – prestavba budovy v štýle slovenskej medzivojnovej moderny na prevádzku zubných ambulancií s kompletnou technologickou prípravou a zázemím, 2022 presťahovanie do nových priestorov, 2023 ?