V živote sú len dva dôležité medzníky – prvý keď sa narodíte a ten druhý keď zistíte prečo.

Mark Twain

 

Náš príbeh je dlhý. Všetko začalo v roku 2005 keď MUDr. František Hlavačka promoval na LF UK v Bratislave,  neskôr v roku 2008 pokračoval v špecializácii v odbore stomatológia, 2012 v certifikovovanej pracovnej činnosti – dentoalveolárna chirurgia, 2013 v certifikovaná činnosti v odbore implantológia, 2018 začal pracovať s technoĺogiou CEREC CAD/CAM ktorú priniesol do jedného z najmenších slovenských miest – Šurian. V roku 2021 vznikol v spolupráci s uznávaným slovenským architektom  Ing. Arch. Rastislavom Kočajdom a jeho tímom projekt nových priestorov – prestavba budovy v štýle slovenskej medzivojnovej moderny na prevádzku zubných ambulancií s kompletnou technologickou prípravou a zázemím. Investovalo sa do tzv. zelených technológií – kúrenie na biomasu, výroba elektrickej energie fotovoltickými panelmi čím sme dosiahli takmer nulovú emisnú stopu. V roku  2022 došlo k  presťahovaniu prevádzky do nových priestorov, v roku 2023 finišujeme projekt rozšírenia CEREC technológie o najmodernejšiu 5-osú frézu Dentsplay Sirona InLAb MCX5, dentálny diódový laser Sirolaser Blue a blížime sa k vyrobeniu 1000 zubnej korunky Cerec. Stávame sa priekopníkmi konceptu tzv. in house dentistry na Slovensku a to v  postindustriálnom meste s 9000 obyvateľmi..

Takže nie že nedá sa. Dá sa to. 

Ak niekto hovorí nedá sa – hovorí o sebe, nie o vás.

MUDr. František Hlavačka, zakladateľ Dental Klinik s.r.o