Cerec – jednodňová zubná protetika – celokeramické korunky, celokeramické mostíky do 24 hod.

Zirkónové korunky a mostíky do 24 hod.

Predstavujeme vám novinku v našej ambulancii – CEREC

CEREC je unikátny systém – intraorálny skener CEREC Omnicam a CAD/CAM fréza CEREC MC XL Premium Package – štormotorová počítačom riadená fréza ktorou dokážeme pacientovi vyrobiť keramickú zubnú korunku alebo mostík do 24 hodín.

Zirkónové korunky a mostíky je potrebné ich sintrovať v sintrovacej peci. Proces sintrovania trvá 4-5 hodín.

Nie potrebné žiadne odtláčanie obrúsených zubov, čo poteší každého pacienta. Obrúsené zuby sú oskenované najmodernejším intraorálnym skenerom CEREC OmniCam a sken je archivovaný. Preparované vitálne zuby ošetrujeme konceptom IDS – immediate dentine sealing. Tatkto ošetrené zuby sú oveľa menej citlivé na termické podnety.

Intraorálny skener CEREC Omnicam

  1. Pacient sa objedná na obrúsenie zubu (zubov) – bezbolestné s použitím lokálnej anestézie. Ošetreniu predchádza konzultácia.
  2. Obrúsené zuby oskenujeme intraorálnym skenerom CEREC Omnicam – nie je potrebné robiť odtlačky.
  3. Sken spracujeme v počítači a navrhneme finálnu podobu korunky alebo mostíka – biogenerické tvary – korunka na nerozoznanie od zdravého zuba. Softvér disponuje s najrozsiahlejšou knižnicou tvarov zdravých zubov.
  4. Návrh vyfrézuje CAD/CAM robotická fréza – najvyšším modelovým radom – CEREC MC XL Premium Package – dokážeme frézovať aj zirkónoxid, jemné frézy, dokonalá anatómia korunky.
  5. Na korunku alebo mostík nanesieme glazúru a farebné pigmenty aby sme dosiahli jej čo najvernejšiu podobu.
  6. V keramickej peci napálime glazúru, prípadne farebné pigmenty
  7. Nacementujeme korunku na obrúsený zub do 24 hodín. Nie na počkanie.

Všetko za 24 hodín. Žiadne čakanie na korunku mesiac, žiadne nepresnosti – Cerec korunky sú presné na 25 mikrónov. Už žiadna kovokeramika, žiadne viacpočetné návštevy zubnej ambulancie. a žiadne čakanie na protetické práce mesiace ako to bolo v minulosti.

Nie je možné vyhotoviť keramickú zubnú korunku „na počkanie“ ako si to mnohí pacienti predstavujú, nakoľko je potrebné zubnú korunku dizajnovať, frézovať z keramickej kocky, kraštalizovať v keramickej peci, individualizovať, dofarbiť a glazovať v keramickej peci pri teplote cca 780 st Celzia. Tieto úkony totiž trvajú niekoľko hodín.

Zirkónoxidový mostík CEREC Zirconia

Férová cena = najnižšia cena na Slovensku!

Naši obchodní partneri a naša obchodná politika nám umožňujú vyrábať zubné korunky a mostíky vo vlastnej réžii na našom pracovisku za najlepšiu možnú cenu.

Cerec celokeramika, e.max, hybridná keramika – á 249,-€/kus

Cerec zirkónoxidová korunka: 299,-€ kus.

Ceny sú pre všetkých – našich a aj cudzích pacientov rovnaké.

Výroba zirkónoxidovej korunky je náročnejšia na čas a energie nakoľko vyžaduje niekoľko hodinové sintrovanie v sintrovacej peci pri teplote cca 1500 st., ale je najpevnejšia, môže byť veľmi tenká a nezlomí sa, pri brúsení zubov je možné obrúsiť zo zuba menej tkaniva, šetrnejšie brúsenie.

Zirkónoxidové bločky CEREC Zirconia – finálnu farbu získajú až po sintrovaní v sintrovacej peci.

Cerec Zirconia – najpevnejší transparentný plnoanatomický zirkónoxid. Po sintrovaní v sintrovacej peci VITA Zyrcomat 6000 MS získava v priebehu cca 4 hodín vysokú hutnosť a pevnosť.

Finálny dizajn zubnej korunky a jej umiestnenie do virtuálneho zirkónového bločku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubná korunka tesne po vyfrézovaní. Je väčšia cca o 25% nakoľko sintrovaním dôjde k jej zhutneniu a spevneniu a zmenší sa na potrebnú veľkosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATANA Zirconia block – najnovší zirkónoxid – multivrstvový, estetický a mimoriadne pevný…