Pri chirurgických stomatologických zákrokoch používame nadštandardnú intraligamentárnu, infiltračnú a zvodovú anestéziu.  Máme k dispozícii moderné atraumatické chirurgické inštrumentárium.

Samozrejmosťou je i slizničná tzv. topická anestézia aplikovaná na sliznice ešte pred vpichom ihly infiltračnej resp. zvodovej anestézie.

Naše pracovisko získalo v rokoch 2012 a 2013  certifikáty v odbore dentoalveolárna chirurgia a dentálna implantológia pod patronátom Dr.h.c. prof. MUDr. Andreja Jenču,CSc. na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ v Košiciach.