Project Description

Endodonciou nazývame postupy smerujúce k záchrane zubov postihnutých zápalom zubnej drene resp. jej odumretím a následným infikovaním koreňového kanálika,  ktorého následkom býva často zápal okostnice.

V našej praxi je nadštandardná endodoncia štandardom.

Na spriechodnenie koreňových kanálikov sme používali systémy MTwo, Revo-S a Protaper s kalibrovaným endodontickým motorom XSmart.

V súčasnosti po absolvovaní sérii praktických kurzov vedených prof. Giuseppem Cantatorem – svetovo uznávaným talianskym endodontistom – sa venujeme takmer výlučne jednonástrojovej endodoncii Wave One a Reciproc. Využívame endodontický mikromotor XSmart Plus vybavený tzv. reciprokačným pohybom koreňových nikel-titánových nástrojov. Týmito v súčasnosti najmodernejšími postupmi dosahujeme na našom pracovisku pomerne vysokú úspešnosť. Recipropkačný pohyb koreňových nástrojov veľmi výrazne znižuje riziko zalomenia koreňového nástroja v koreňovom kanáliku najmä pri anatomicky komplikovanejších viackoreňových zuboch

Na meranie dĺžky koreňových kanálikov slúži apexlokátor Propex II. Koreňové kanáliky rozširujeme do 6 % kónusu a masívne vyplachujeme preparátom Chloraxid 5,25% a tiež pri komplikovaných gangrénach zubnej drene aj preparátom R4, čím dosiahneme elimináciu bakteriálneho osídlenia organických a anorganických zbytkov nachádzajúcich sa v koreňových kanálikoch.

Na obturáciu (zaplnenie) koreňových kanálikov slúžia sealery (Canason, Topseal ...) a sterilné gutaperčové čapy s kónicitou 6%. V indikovaných prípadoch používame najmodernejšie techniky 3D obturácie Thermafil a Soft-Core (hermetické vyplnenie koreňového kanálika teplou gutaperčou). Momentálne je to jedna z top techník špičkovej endodoncie hlavne pri jednokoreňových zuboch.

Kvalitné endodontické ošetrenie je považované v našom odbore za najnáročnejšie ošetrenie. Tento typ ošetrenie smeruje k zachráneniu zuba. Takýto zub je najlepší a najlacnejší implantát bez limitu v jeho životnosti.

Ak si chcete dať svoj zub extrahovať (vytrhnúť) len z toho dôvodu že bolí, uvedomte si, že bolesť nie je indikáciou na extrakciu zubu, hlavne ak je zub protetickým pilierom I. triedy – očný zub a prvá stolička.

PDF: X-Smart

V súčasnosti pracujeme so systémom Elements Free.