Endodonciou nazývame postupy smerujúce k záchrane zubov postihnutých zápalom zubnej drene resp. jej odumretím a následným infikovaním koreňového kanálika,  ktorého následkom býva často zápal okostnice.

V našej praxi je nadštandardná endodoncia štandardom.

Na spriechodnenie koreňových kanálikov sme používali systémy MTwo, Revo-S a Protaper s kalibrovaným endodontickým motorom XSmart.

V súčasnosti po absolvovaní sérii praktických kurzov vedených prof. Giuseppem Cantatorem – svetovo uznávaným talianskym endodontistom – sa venujeme takmer výlučne jednonástrojovej endodoncii Wave One a Reciproc. Využívame endodontický mikromotor XSmart Plus vybavený tzv. reciprokačným pohybom koreňových nikel-titánových nástrojov. Týmito v súčasnosti najmodernejšími postupmi dosahujeme na našom pracovisku pomerne vysokú úspešnosť. Recipropkačný pohyb koreňových nástrojov veľmi výrazne znižuje riziko zalomenia koreňového nástroja v koreňovom kanáliku najmä pri anatomicky komplikovanejších viackoreňových zuboch

Na meranie dĺžky koreňových kanálikov slúži apexlokátor Propex II. Koreňové kanáliky rozširujeme do 6 % kónusu a masívne vyplachujeme preparátom Chloraxid 5,25% a tiež pri komplikovaných gangrénach zubnej drene aj preparátom R4, čím dosiahneme elimináciu bakteriálneho osídlenia organických a anorganických zbytkov nachádzajúcich sa v koreňových kanálikoch.

Na obturáciu (zaplnenie) koreňových kanálikov slúžia sealer SealApex na báze kalcium silikátu vyvinuté spoločnosťou Kerr Dental. Začali sme ich používať ako jedni z prvých pred 7 rokmi aviedli sme siahodlhé diskusie s kolegami a dnes v roku 2021 sa vie že kalcium silikát je materiálom budúcnosti v endodoncii. Je to biokompatibilný nedráždivý materiál schopný vyliečiť periapikálne zápalové zmeny a výrazne zvýšiť telu vlastnú schopnosť autonómnej regenerácie.  Následná 3D obturácia koreňového kanálika metódou „continuos wave“ plugerom Elements Free a bacfill termoplastickou gutaperčou je dnes považovaný za absolútne najdokonalejšiu formu endodontického ošetrenia zuba.

Kvalitné endodontické ošetrenie je považované v našom odbore za najnáročnejšie ošetrenie. Tento typ ošetrenie smeruje k zachráneniu zuba. Takýto zub je najlepší a najlacnejší implantát bez limitu v jeho životnosti.

Je potrebné pochopiť že ak zub bolí, takýto zub nie je indikovaný na extrakciu pokiaľ je parodontologicky v poriadku a hlavne ak ide o protetický pilier.

Mať zuby a nemať zuby je veľmi veľký rozdiel.

PDF: X-Smart

V súčasnosti pracujeme so systémom Symbron Endo  Elements Free.