Implantológia – relatívne nový chirurgický odbor sa zaoberá možnosťami fixnej náhrady chýbajúceho zuba resp. zubov prostredníctvom zavedenia titánovej „skrutky“ do kosti. V dnešnej modernej implantológii používame špeciálne titánové fixtúry, ktoré sú počas výroby špeciálne mechanicko-chemicky upravované z dôvody snahy o získanie čo najväčšieho styčného povrchu s kosťou.

Zavedenie implantátu je z pohľadu pacienta relatívne jednoduchý a bezbolestný zákrok realizovaný v lokálnej anestézii. 

Zavedenie implantátu trvá cca  30 min.

Jeho vhojovanie trvá cca 3 mesiace.  Potom sa mesiac tzv. vhojovacím valčekom vytvaruje ďasno, ktoré veľmi imituje zdravé ďasno okolo vlastného zuba.

Funkčný implantát sa skladá v podstate z troch častí:

  1. implantát (nazývaný tiež fixtúra) je zanorený v kosti a prekrytý ďasnom,
  2. abutment (protetický pahýľ – časť ktorú je v dutine ústnej vidieť) a
  3. zirkónová korunka v tvare a farbe zuba.

V  našej ambulancii implantujeme implantáty slovenského výrobcu MARTIKAN – www.martikan.eu. Objednávame ich priamo odvýrobcu na mieru pre každého pacienta. 

Spoločnosť MARTIKAN  patrií k svetovej špičke v oblasti výroby dentálnych implantátov za rozumnú cenu. Používa titán GRADE 4 vyrobený v Japonsku ako všetci ostatní výrobcovia, povrch titánu pieskuje a leptá v kys. sírovej  – tzv. SLA povrch je  zdrsnený pre lepšiu osteointegráciu, elektroforeticky upravený. V implantológii sme prešli skoro celý svet a to najlepšie sme našli doma. Tak ako aj v iných oblastiach. 

Konečná cena za zavedenie jedného zubného implantátu s abutmentom a kovokeramickou korunkou vrátane lokálnej anestézie, RTG snímkov, odtlačkov pre vyhotovenie kovokeramickej korunky je uvedená v cenníku služieb.

Pacientom, ktorým implantujeme implantáty na našom pracovisku, zaručujeme, že v prípade ich neujatia sa do jedného kalendárneho roka im vrátime plnú sumu ktorú za implantáciu zaplatili alebo im zaimplantujeme ďalší implantát grátis. 

Väčšina prípadov neujatí sa implantátov sa udeje do jedného kalendárneho roka a preto chceme byť voči pacientom féroví. V prípade nami doporučeného pacienta (pacienta vhodného pre zavedenie implantátov), ktorý bude chodiť po implantácii na pravidelné kontroly – tzv. recally a z nejakého dôvodu mu implantát zlyhá v prvom roku po implantácii, bude mu vrátená plná suma za implantáciu a protetickú prácu vrátane.

Implantológia je pomerne úspešný chirurgický odbor a úspešnosť zavedenia implantátov je cca 90%.

Vyhradzujeme si možnosť výberu pacienta – napr. pre ťažkého fajčiara alebo pre diabetika implantáty nie sú vhodné a taktiež nie sú vhodné pre pacienta, ktorý nedbá o hygienu dutiny ústnej a pod.

Naše pracovisko disponuje platnými certifikátmi – „Certifikovaná pracovná činnosť v odbore dentoalveolárna chirurgia“ a „Certifikovaná pracovná činnosť v odbore Implantológia“ vydanými Lekárskou fakultou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Veríme, že sme schopní pacientom ponúknuť modernú alternatívu výrazného skvalitnenia orálneho zdravia v prípade náhrady chýbajúcich zubov implantátmi, ktorá povedie k nielen zvýšeniu sebavedomia pacienta, ale zvýšeniu jeho kvality života. Pretože mať zuby a nemať je príliš veľký rozdiel.