Využívame modernú rádioviziografiu s krátkou expozíciou. V porovnaní s konvenčnými RTG prístrojmi ušetrí 80% žiarenia. Vždy používame kvalitnú olovenú zásteru a chránič štítnej žlazy.

RTG snímky archivujeme v elektronickej podobe na našich serveroch a pre pacienta na CD nosiči.

RTG vyšetrenie indikujeme len tam, kde je to nevyhnutné a medicínsky indikované.  

 

Vysokofrekvenčný RTG prístroj

CSN Max 70 – „Evolúcia“ a „inovácia “ sú slová, ktoré najviac vystihujú náš najnovší intraorálny RTG systém MAX70 HF/DC. Tento prístroj je nový referenčný bod na poli dentálnych RTG.

Je nový základ RTG MAX 70 HF. Nový jednoduchý pantograf sa pohybuje v rozpätí 92° s ohľadom na horizontálne rameno a to dovoľuje rovnaké polohovanie hlavy RTG ako na normálnom dvojitom pantografickom ramene, s menšou námahou a menej vertikálnymi pohybmi, pričom celkový dosah sa podľa zvolenej výbavy pohybuje až do celkovej dĺžky 200 cm. Ovládaci panel pre RTG môže byť umiestnený hocikde mimo samotný RTG a vďaka tenkému spojovaciemu káblu ho môžeme inštalovať na preferované miesto. MAX70 je predpripravený jednak na ovládanie pomocou tlačítok na ovládacom paneli, alebo môže fungovať s bezdrôtovým ovládačom SHOTMAX . Čistenie je jednoduché vzhľadom na absenciu mäkkých a tvarovaných častí.

Nový model MAX70 HF/DC bol navrhnutý a vyrobený tak aby vyhovoval súčasným predpisom týkajúcim sa ekológie. Používa materiály ako ABS a hliník, ktoré sú plne recyklovateľné. Prístroj je osadený novou elektronikou, ktorá prispieva k zníženej spotrebe energie pri zachovaní rovnakých diagnostických charakteristík. MAX 70 HF/DC používa iba 6mA generátor namiesto 8mA čo znižuje spotrebu a zväčšuje životnosť prístroja.

Užívateľský interface tvorí centrum celého systému: je možný v rôznych jazykoch a má veľký podsvietený displej umožňujúci ľahké odčítanie hodnôt aj v neočakávaných situáciach. Displej zobrazuje celú škálu hodnôt dôležitých pre užívateľa: expozičný čas, oblasť snímkovania, citlivosť filmu, radiáciu veľkosť pacienta, zvolené kV. Všetky funkcie sú dostupné cez dotykový panel.

Nová RTG hlavica je osadená lampou Toshiba, pracuje pri 6mA namiesto predchádzajúcich 8mA, zvyšujúc efektívnosť prístroja. Príkon môže byť nastavený na 60, 65 alebo 70 kVp: táto schopnosť MAX70 zaisťuje rýchlu a presnú diagnostiku. Prístroj je možno ľahko prepnúť medzi snímkovaním na bežný film a použitím RVG snímača. Expozičný čas možno nastaviť od 0.01 do 2.54 sekundy po 0.01 sek. kroku pre väčšiu presnosť nastavenia.

Snímkujeme výhradne digitálne na digitálny senzor VATECH, čo pre pacienta znamená o 80% menej ionizujúceho žiarenia. 

Digitálne OPG Vatech Pax-i

Na našom pracovisku disponujeme s jedným s najmodernejších digitálnych OPG rontgenových prístrojov.

Oba naše RTG prístroje sú každý rok premerané vyškoleným pracovníkom spoločnosti Ústav radiačnej ochrany a na základe protokolov vieme že ich parametre sa nezmenili od momentu ich inštalácie v našej ambulancii. Oba prístroje sú plne digitálne, ionizačné žiarenie je o 80% nižšie ako u konvenčných analógových prístrojoch. Chránime zdravie pacientov a aj obsluhujúceho personálu. Snímkujeme len za základe indikácie ošetrujúceho lekára. Nie na želanie pacienta, ale čisto z medicínskej indikácie.