11dentist.span

Snažíme sa svoju prácu vykonávať čo najkvalitnejšie. Vzdelávame sa a posúvame svoje schopnosti a možnosti. Pristupujeme ku každému pacientovi individuálne a zohladňujeme jeho potreby. Vysvetľujeme všetky kroky ošetrenia. U nás je pacient vždy informovaný. Z protetického hľadiska sa usilujeme zachrániť za každú cenu každý v budúcnosti využiteľný pilierový zub. Neextrahujeme zuby len preto lebo bolia. Z hľadiska konzervačnej stomatológie sa zameriavame hlavne na anatomické dostavby zubov – dbáme na anatomické body kontaktu v medzizubnom priestore  a vždy sa spätne pozrieme na výsledok našej práce – kontrolujeme kvalitu našich výplní. U každého pacienta je iný tzv. biologický faktor – každý z nás má inú kazivosť chrupu (baktérie Streptococcus mutans a pod.), každý z nás inak pristupuje o osobnej orálne hygiene, mnohí z pacientov trpia bruxizmom (škrípanie zubami napr. v napätých situáciách) takže životnosť zubných výplní je každého pacienta rôzna.

Naša ambulancia je otvorená pre všetkých slušných ľudí ktorým záleží na zubnom zdraví.

Služby LSPP neposkytujeme.