calset-2

Zahrievanie fotokompozitov predstavuje inovatívnu metódu ako dosiahnuť výrazne lepšiu spracovateľnosť, polymerizáciu a adaptáciu fotokompozitných materiálov do kavity zuba pri konzervačnom ošetrení.

Množstvo klinických štúdií a najmä vlastná skúsenosť nás presviedča, že ide o jednu z najinovatívnejších pomôcok moderného zubného lekára.

 

Sledujeme najnovšie trendy a sme jedna z prvých zubných ambulancií na Slovensku, ktorá uvedenú metódu používa vo svojej každodennej praxi.